Valencia Juárez, C., & Díaz Herrera, V. (2020). Estado de Derecho. Discusión entre fondo y forma en la ley. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 453-475. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6032