Séptimo Rodríguez, E. (2020). La realidad jurídica y política en los sistemas democrático representativos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 429-452. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6031