Ramírez Benavente, M. D. (2020). El proceso monitorio como instrumento para la tutela del crédito. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 306-338. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6021