Maniatis, A., Ntavrí, A., & Tsipouriari, V. (2020). La política ambiental de Grecia. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 195-206. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6016