López Pico, R. (2020). Antecedentes históricos y jurídicos de la institución procesal de la subasta judicial. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 151-194. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6015