González Gómez, M. A., & Wong Meraz, V. A. (2020). Candidaturas independientes: algunos problemas procesales en su implementación en el proceso electoral 2017-2018 en México. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 124-150. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6014