Goizueta Vértiz, J. (2020). La trata de seres humanos con fines de explotación sexual: una aproximación desde la perspectiva de género. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 70-91. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6012