Anguiano Espinosa, G. (2020). La extinción de dominio en México: Reflexiones sobre la reforma de 2019. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 23, 1-26. https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6006