Komanovics, A. (2019). Procedimientos de infracción contra Azerbaiyán: Judicialización de la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, 22, 138-156. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5206