Wong Meraz, V. A., & Aldrete Acuña, C. Y. (2019). Aforamientos e inmunidades. Estudio comparativo de las garantías parlamentarias en México y España. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 22, 418-446. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5193