Pérez Orozco, L. (2019). El comercio electrónico de obras plásticas: aproximación a una realidad en Cuba. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 22, 214-232. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5184