Fernández Calo, M. (2019). Municipium y municipalización en la Asturia et Callaecia romanas. Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, 22, 97-137. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5177