Quinteiro Cruz, D. (2018). Responsabilidad penal de las personas jurídicas y mecanismos para su prevención. Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, 21, 259-276. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3292