Rodríguez-Arana, J. (2018). Compliance y self-cleaning en la contratación pública europea. Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, 21, 277-299. https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3280