Kurti, S. (2017). La violencia contra las mujeres en Albania: medidas preventivas adoptadas en la lucha contra este fenómeno. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 20, 457-478. https://doi.org/10.17979/afdudc.2016.20.0.1953