[1]
Rodríguez-Arana Múñoz, J. 2021. Profesionalización en la contratación pública. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 25, (dic. 2021), 243-264. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2021.25.0.8806.