[1]
López Arranz, A. y Picatoste, X. 2021. Colaboración interuniversitaria internacional en un contexto interdisciplinar. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 24, (feb. 2021), 231-240. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7498.