[1]
Llopis Nadal, P. 2021. La simulación de juicios como actividad de innovación docente del grado en derecho. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 24, (feb. 2021), 222-230. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7497.