[1]
Neira Pena, A.M. 2020. CARRILLO DEL TESO, A.E., Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 374 pp. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 23, (feb. 2020), 482-487. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6034.