[1]
Valencia Juárez, C. y Díaz Herrera, V. 2020. Estado de Derecho. Discusión entre fondo y forma en la ley. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 23, (feb. 2020), 453-475. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6032.