[1]
Séptimo Rodríguez, E. 2020. La realidad jurídica y política en los sistemas democrático representativos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 23, (feb. 2020), 429-452. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6031.