[1]
Ramírez Benavente, M.D. 2020. El proceso monitorio como instrumento para la tutela del crédito. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 23, (feb. 2020), 306-338. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6021.