[1]
Mollá Nebot, A.S. 2020. Actuaciones procesales de la mujer en Roma. Prohibición edictal y literatura jurídica. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 23, (feb. 2020), 207-229. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6017.