[1]
López Pico, R. 2020. Antecedentes históricos y jurídicos de la institución procesal de la subasta judicial. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 23, (feb. 2020), 151-194. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2019.23.0.6015.