[1]
Komanovics, A. 2019. Procedimientos de infracción contra Azerbaiyán: Judicialización de la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 22, (mar. 2019), 138-156. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5206.