[1]
Nicosia, E. 2019. La condición resolutoria en los actos jurídicos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 22, (mar. 2019), 499-510. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5201.