[1]
Fernández Calo, M. 2019. Municipium y municipalización en la Asturia et Callaecia romanas. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 22, (mar. 2019), 97-137. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5177.