[1]
Soto Díaz, D. 2018. El mecanismo de resolución de controversias en el ACTI. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 21, (ene. 2018), 334-354. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3294.