[1]
Quinteiro Cruz, D. 2018. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y mecanismos para su prevención. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 21, (ene. 2018), 259-276. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3292.