[1]
Oanta, G. 2018. STRONG, S.I.; FACH GÓMEZ, K.; CARBALLO PIÑEIRO, L., Comparative Law for Spanish-English Speaking Lawyers. Legal Cultures, Legal Terms and Legal Practices / Derecho comparado para abogados anglo- e hispanoparlantes. Culturas jurídicas, términos jurídicos y prácticas jurídicas, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2016, 672 págs. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 21, (ene. 2018), 435-438. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3290.