[1]
Rodríguez-Arana, J. 2018. Compliance y self-cleaning en la contratación pública europea. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 21, (ene. 2018), 277-299. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3280.