[1]
Kurti, S. 2017. La violencia contra las mujeres en Albania: medidas preventivas adoptadas en la lucha contra este fenómeno. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 20, (mar. 2017), 457-478. DOI:https://doi.org/10.17979/afdudc.2016.20.0.1953.