1.
Gutiérrez Pérez J, Pozo Llorente MT. Avances e retrocesos no campo da avaliación da educación ambiental: dunha tarea pendiente a unha realidade en marcha. Ambient Sustent [Internet]. 2013Apr.1 [cited 2023Jun.5];01(01-02):103-20. Available from: https://revistas.udc.es/index.php/RAS/article/view/ams.2006.01.01-02.738