1.
González Ordaz GI, Vargas-Hernández JG. A economía circular como filosofía da economía verde e como estratexia de responsabilidade social. Ambient Sustent [Internet]. 2018Feb.19 [cited 2020Sep.27];2(22):49-61. Available from: https://revistas.udc.es/index.php/RAS/article/view/ams.2016.22.0.3335