1.
da Silva Gomes VM, Lessa Catalão VM. “Kosi ewe, kosi orisa” (Sen folla non hai orixá): experiencias ecolóxicas nun candreiro terreiro. Ambient Sustent [Internet]. 2015 Dec. 14 [cited 2024 Jun. 17];02(020):1857-7. Available from: https://revistas.udc.es/index.php/RAS/article/view/ams.2015.02.020.1703