[1]
M. D. Cotelo Guerra, “Os inicios oficiais das escolas ao aire libre en España: o Sanatorio Marítimo Nacional de Pedrosa (Santander, 1910)”, Ambient Sustent, vol. 02, no. 08, pp. 87–119, Jun. 2015.