[1]
J. Gutiérrez Pérez and M. T. Pozo Llorente, “Avances e retrocesos no campo da avaliación da educación ambiental: dunha tarea pendiente a unha realidade en marcha”, Ambient Sustent, vol. 01, no. 01-02, pp. 103-120, Apr. 2013.