[1]
Nacións Unidas, “Seis pasos para un planeta máis limpo e saudable despois da pandemia do coronavirus”, Ambient Sustent, vol. 27, no. 1, pp. 163-167, Jun. 2020.