[1]
G. I. González Ordaz and J. G. Vargas-Hernández, “A economía circular como filosofía da economía verde e como estratexia de responsabilidade social”, Ambient Sustent, vol. 2, no. 22, pp. 49-61, Feb. 2018.