[1]
V. M. da Silva Gomes and V. M. Lessa Catalão, “‘Kosi ewe, kosi orisa’ (Sen folla non hai orixá): experiencias ecolóxicas nun candreiro terreiro”, Ambient Sustent, vol. 02, no. 020, pp. 1857-1877, Dec. 2015.