[1]
G. M. Torres Calazans and H. Max Brunken, “Auga, saúde pública e educación ambiental: camiños imprescindibles para a construción de valores sociais, calidade de vida e sustentabilidade”, Ambient Sustent, vol. 02, no. 020, pp. 393–417, Dec. 2015.