Heras Hernández, F. (2013) “A participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social”, AmbientalMENTEsustentable, 01(01-02), pp. 229-242. doi: 10.17979/ams.2006.01.01-02.746.