Gutiérrez Pérez, J. and Pozo Llorente, M. T. (2013) “Avances e retrocesos no campo da avaliación da educación ambiental: dunha tarea pendiente a unha realidade en marcha”, AmbientalMENTEsustentable, 01(01-02), pp. 103-120. doi: 10.17979/ams.2006.01.01-02.738.