Nacións Unidas (2020) “Seis pasos para un planeta máis limpo e saudable despois da pandemia do coronavirus”, AmbientalMENTEsustentable, 27(1), pp. 163-167. doi: 10.17979/ams.2020.27.1.6620.