González Méndez, M. (2020) “A muralla moderna de Vigo, Pontevedra, do estudio á Interpretación do Patrimonio”, AmbientalMENTEsustentable, 27(1), pp. 131-145. doi: 10.17979/ams.2020.27.1.6555.