Costa Argemí, E. (2018) “A Interpretación do Patrimonio e a comunidade local no novo proxecto museográfico do refuxio antiaéreo da Estación da Garriga”, AmbientalMENTEsustentable, 25(1), pp. 137-154. doi: 10.17979/ams.2018.25.1.4654.