González Ordaz, G. I. and Vargas-Hernández, J. G. (2018) “A economía circular como filosofía da economía verde e como estratexia de responsabilidade social”, AmbientalMENTEsustentable, 2(22), pp. 49-61. doi: 10.17979/ams.2016.02.022.3335.