da Silva Gomes, V. M. and Lessa Catalão, V. M. (2015) “‘Kosi ewe, kosi orisa’ (Sen folla non hai orixá): experiencias ecolóxicas nun candreiro terreiro”, AmbientalMENTEsustentable, 02(020), pp. 1857–1877. doi: 10.17979/ams.2015.02.020.1703.