Heras Hernández, Francisco. 2013. “A participación Como Proceso De Aprendizaxe E coñecemento Social”. AmbientalMENTEsustentable 01 (01-02):229-42. https://doi.org/10.17979/ams.2006.01.01-02.746.