MONTEIRO, S.; HELENO, L.; SEBASTIÃO, F.; ISPOLNOV, K.; SANTOS, O. Recoñecemento da sinalética de seguridade: a súa influenza na redución de accidentes e minimización do impacto ambiental. AmbientalMENTEsustentable, v. 27, n. 2, p. 69-81, 10 May 2021.